Odvoz a ekologická likvidace autovraků a motocyklů:

  • Naše firma od roku 2008 ekologicky likviduje jakákoliv vozidla
  • likvidaci provádíme zdarma
  • Na ploše 300m2 využíváme nejmodernější vybavení a zajištění proti úniku nebezpečných látek
  • Likvidační protokol pro dopravní inspektorát vystavujeme obratem
  • S vystaveným protokolem stačí už jen navštívit příslušný magistrát ve Vašem okrese, vyplnit žádost a vozidlo bezplatně odhlásit z evidence
  • Nepojízdné vozidlo odtáhneme po telefonické domluvě
  • Spolupracujeme pouze s věrohodnými odběrateli v oblasti zpracování odpadů
  • Disponujeme všemi potřebnými povoleními a certifikátem k provozování ekologické likvidace vozidel
  • Zaručujeme Vám, že všechny části Vašeho vozidla budou zlikvidovány vymezeným způsobem

Doklad o předání vozidla k ekologické likvidaci

Při odhlašování motorového vozidla z evidence je nutné předložit doklad o předání vozidla k ekologické likvidaci, který mohou vydat pouze zařízení schválená ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Naše společnost je držitelem licence tohoto oprávnění.Likvidace je zajištěna po celé ČR.Nevolejte podvodníkům,vždy domluvíme odvoz z Vašeho bydliště.

Autovrak je definován jako nebezpečný odpad, pokud není odstraněn v souladu se zákonem o odpadech, je považováno toto jednání za trestné.

Pokud hledáte LIKVIDACE VOZIDEL CELÁ ČR
naše firma patří do tohoto společenství  pro ZL kraj- call centrum nás ihned kontaktuje,pokud se nám nedovoláte přímo na tel : 607 645 399 anebo 602552601, 728406261

Objednávky k odvozu rádi vyřešíme i o víkendu. Po domluvě odvezeme Váš autovrak, dle Vašeho času .

Partneři